Sidvisningar

fredag 27 september 2013

Pappadepressioner

Pratade med några kollegor på lunchen idag och en av dem nämnde detta med pappa-depressioner. Att pappor ses som svikare om de drar sig undan när bebisen kommit, att man sällan reflekterar över hur DE mår egentligen. Om de begraver sig i arbete eller inte riktigt orkar vara så engagerad som mamman vill. Kanske mår de dåligt? Screening skulle kunna användas även för att upptäcka pappor/partners som inte mår bra.

"Barnhälsovården behöver utveckla metoder för att uppmärksamma även nyblivna fäder; hur de upplever sitt föräldraskap, hur de balanserar yrkeslivets krav med de egna och familjens behov, och vilket stöd de förväntar sig av barnhälsovården. När en mamma uppvisar depressionstecken bör BVC-sjuksköterskan också uppmärksamma hur pappan mår psykiskt. Den slutsatsen drar Pamela Massoudi, psykolog vid landstinget i Kronoberg och författare till avhandlingen."

Hela artikeln finns här.

Inga kommentarer: