Sidvisningar

lördag 1 december 2012

Svar på några frågor

Hittills har jag knappt fått några kommentarer på den här bloggen. Det känns lite som envägskommunikation och jag efterlyser verkligen era synpunkter, för jag förstår ju att ni är några stycken som läser nu. Frågar ni ska jag försöka svara, det är bland annat därför jag skriver på den här bloggen. Vill ni mejla mig mer "anonymt" så skriv till Lotta.Lindeborg@gmail.com. Som ni förstår svarar jag i egenskap av en privatperson som är påläst. Jag är INGEN expert.
Vart vänder man sig när man inte mår bra?
Svar: Kontakta din BVC-sköterska! Hon (eller han) kan remittera dig till psykolog. Där jag bor finns psykologer anknutna direkt till BVC, och de är experter på relationen mamma-barn. Eller kontakta din husläkare för remiss. Du är i behov av stöd och måste påtala detta om man inte upptäckt din depression vid någon rutinkontroll. I fem av 21 landsting får man ca 8-12 veckor efter förlossningen fylla i ett frågeformulär som ska fånga upp mammor som mår dåligt, utan att mamman ska behöva berätta aktivt att hon är deprimerad. Jag hoppas innerligt att man börjar använda sig av den här enkla metoden på fler ställen, det är väl skrutt att inte fler landsting kollar av det här!
Vilken medicin finns mot förlossningsdepression?
Svar: Den medicin som brukar skrivas ut är så kallade SSRI-preparat,Selektiva serotoninåterupptagshämmare. Sorten läkemedel togs fram som ett skonsammare alternativ till de äldre antidepressiva medlen.
Sverige finns bland andra dessa SSRI-mediciner: Fluoxetin (Fontex, Prozac, Sarafem) Sertralin (Zoloft, Sertranatl) Paroxetin (Seroxat, Paxil) Fluvoxamin (Fevarin, Fluvosol, Luvox) Citalopram (Cipramil, Celexa) Escitalopram (Cipralex, Lexapro, Seroplex)
Jag äter själv Paroxetin och det fungerar för mig. Jag tar tabletterna på kvällen, när jag tog dem på morgonen kunde jag inte sova. Annars har jag faktiskt inte märkt av några biverkningar alls. Och blir inte avtrubbad. På mig skalas de negativa sakerna bort: omotiverad "uppflammande" ilska och överväldigande ledsenhet.
Tyvärr är det ju inte alltid det fungerar med den första medicin man får, utan man kan behöva byta sort.

Inga kommentarer: